Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2016

effic
(…) dramatyzuje swoją nerwicę, pławi się w niej. Całą energię poświęca na opisy swoich stanów niepokoju, jadowitych kwiatów zrodzonych z wypaczenia (…). Rozwodzi się nad nimi, upiększa je, rozwija, wyolbrzymia (…). Tworzy ten labirynt po to, by nikt nie zdołał go poznać ani uleczyć, by skryć puste źródła swej choroby, zwykły konflikt pomiędzy instynktem i lękiem przed życiem. Niszczy miłości, o które zabiega (…). Nie może pisać, bo zbyt wysoko ustawia sobie porzeczkę i nie potrafi wyrażać się po prostu. Analizuje każde spontaniczne zachowanie, niszcząc je tym, a swe pragnienia poddaje moralnej tyranii.
— Anaïs Nin, "Dziennik 1934-1939"
effic
Właściwie nie mam ci nic więcej do powiedzenia, prócz tego, że śniłeś mi się. Nie masz pojęcia, jaką sprawiłeś mi radość. Zaraz po powrocie ze szpitala zamiast przyrządzić sobie coś do jedzenia, a byłam straszliwie głodna po dwudziestoczterogodzinnym dyżurze, siadłam od razu do tego listu. Zjem potem, pomyślałam, bo nie chciałam, aby cokolwiek z tej radości mojej uleciało. To prawdziwe chwile szczęścia, kiedy mogę cię przynajmniej we śnie ujrzeć. Chciałbyś pewnie wiedzieć, jak mi się śniłeś. Ale to jest nie do opowiedzenia. Sny nie dają się przełożyć na nasz ludzki język, którym się posługujemy na jawie. Opowiedziane umierają. Pozwól więc, że zachowam ten sen dla siebie. Mógłbyś to jeszcze poczytać nie za sen, lecz za jakiś chorobliwy wytwór mojej wyobraźni. Niestety, czasem tak właśnie myślę i ja o sobie. Powiem ci zresztą, że żaden sen nie mógłby konkurować z tym, czym w chwilach tęsknoty za tobą pociesza mnie wyobraźnia. Sen nie jest czymś niezwykłym w przeciwieństwie do wyobraźni. Na sen nie mamy wpływu, wyobraźnia natomiast jest wolna aż do odczuwania szczęścia poza szczęściem, istnienia poza istnieniem. Gdyby człowiek był w stanie zapisywać te burze własnej wyobraźni, to jej własne życie, bo wyobraźnia żyje własnym życiem, a jeszcze lepiej, gdyby potrafił to życie wyobraźni fotografować, czy zdajesz sobie sprawy jacy byśmy wówczas byli, jaki byłby świat wokół nas? Na pewno nie taki, w jakim przyszło nam żyć. (…) Śnij mi się, śnij jak najczęściej, co noc, jeśli możesz. Czy tak dużo wymagam? Nie dręczę cię, żebyś mi odpisywał, ale przynajmniej śnij mi się. A czy ja ci się choć raz przyśniłam? Wiem, że mi nie odpiszesz, więc po co pytam. Ale może dasz mi jakiś znak, gdy mi się znów przyśnisz. Skiniesz choćby głową, jeśli słów będziesz się bał. Żegnaj do następnego listu, jeśli starczy mi jeszcze sił
— Maria do narratora "Ostatniego rozdania" mistrza Myśliwskiego
effic
6095 0cc3 420
E. Schlattner "Fortepian we mgle"
Reposted fromfuckyeahliteratura fuckyeahliteratura via1901 1901
effic
7951 6543 420
Reposted fromadzix69 adzix69 via1901 1901
effic
1967 83ce 420
Reposted fromrol rol via1901 1901

August 13 2016

effic
4271 b7e1 420
Reposted fromministerium ministerium viahelenburns helenburns
effic
6339 6b19 420
Reposted fromtfu tfu via1901 1901
effic
2897 62a1 420
Reposted fromrol rol via1901 1901
effic
6642 5c2f 420
dont have to feel ashamed

instagram/zlewix

August 11 2016

effic
6366 646c 420
By Tammam Azzam - Located in Syria
Reposted fromextremschnitzel extremschnitzel viaKACHA KACHA
effic
4480 94f6 420
Reposted fromhagis hagis viaKACHA KACHA
effic
0417 6b15 420
Reposted fromMuda Muda viaKACHA KACHA

August 06 2016

effic
2280 d4fb 420
Reposted fromrol rol
effic
One ... a day keeps the doctor away
Reposted fromthetemple thetemple viadrugs drugs
effic
2799 0b1b 420
effic
2642 dbef 420
Tokyo Highway
Reposted fromvolldost volldost viaafrocostamgowno afrocostamgowno
effic
5762 6b44 420
Reposted fromKropledonosa Kropledonosa viababyface babyface

August 04 2016

effic
effic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl